12 Punto Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformudur.

Senaryo aşamasındaki projeleri desteklemeyi, Türk sinemasına nitelikli senaryolar kazandırmayı, bu projelerin filme dönüştürülmesini hedefler. Proje sahiplerini uluslararası film endüstrisinin önemli isimleriyle bir araya getirir, filmlerin festival ve dağıtım aşamalarını destekler.


12 PUNTO’YA KİMLER BAŞVURABİLİR?

12 Punto her yıl seçkisinde Türkiye’den ve dünyadan deneyimli yönetmen ve yapımcıların yanı sıra, kariyerinin başındaki genç yeteneklerin de yeni film projelerine yer verir.

12 Punto’ya uzun metrajlı film projelerinin yanı sıra, kısa film projeleri de başvurabilir. Uzun metrajlı senaryolar için başvuruların bir yapım şirketi tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyorken, kısa metraj kategorisinde bireysel başvurular da kabul edilmektedir.


12 PUNTO’DAKİ ÖDÜLLER NELER?

Uzun Metrajlı Projeler için:

  • 3 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü
  • 3 projeye TRT Ön Alım Ödülü
  • 6 projeye TRT Proje Geliştirme Ödülü
  • TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri

Kısa Metrajlı Projeler için:

  •  6 projeye TRT Kısa Film Yapım Ödülü

USTAYA SAYGI TRT ORTAK YAPIM ÖDÜLÜ

12 Punto 2020’de Türk sinemasının usta yönetmenlerinden birine Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü verildi. Böylece sinema yolculuklarının farklı evrelerindeki profesyonelleri destekleyen 12 Punto, Türk sinemasının deneyimli ve yetkin yönetmenlerinin projelerine de ortak yapımcı oldu.

12 Punto 2020’de Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü alan projeyi görmek için buraya tıklayınız.


TRT ORTAK YAPIM, TRT ÖN ALIM VE TRT PROJE GELİŞTİRME ÖDÜLLERİ

Türk sinemasının bağımsız profesyonel isimlerinden oluşan 5 kişilik ön jüri başvuran projeler arasından 12’sini finalist olarak seçer. Seçilen 12 projenin sahipleri her yıl 12 Punto haftası boyunca dünyanın en önemli senaryo geliştirme, sunum ve pazarlama danışmanlarıyla toplantılara katılırlar.

Toplantılar neticesinde uluslararası film endüstrisinin en önemli kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan jüriye projelerini sunarlar. Uluslararası jüri 12 proje arasından 3’üne TRT Ortak Yapım Ödülü, 3’üne TRT Ön Alım Ödülü ve 6’sına TRT Proje Geliştirme Ödülü verir.


ULUSLARARASI DANIŞMANLAR VE JÜRİ ÜYELERİ

12 Punto 2019 | Senaryo ve Sunum Danışmanları | Jüri Üyeleri
12 Punto 2020 | Senaryo ve Sunum Danışmanları | Jüri Üyeleri
12 Punto 2021 | Senaryo ve Sunum Danışmanları | Jüri Üyeleri
12 Punto 2022 | Senaryo ve Sunum Danışmanları | Jüri Üyeleri
12 Punto 2023 | Senaryo ve Sunum Danışmanları | Jüri Üyeleri


TRT ULUSLARARASI ORTAK YAPIM ÖDÜLÜ

12 Punto, 2020’den bu yana Türk yapımcıların düşük hisse ile ortak oldukları uluslararası film projelerini de desteklemektedir. 12 Punto bu ödül ile yapımcıların ortak olduğu uluslararası projelerin sayısını ve niteliğini artırmayı; Türk sinemasının gerçek manada uluslararası bir kimlik kazanmasının önünü açmayı hedeflemektedir.


TRT KISA FİLM YAPIM ÖDÜLÜ

12 Punto, 2020’den bu yana kısa film üreten yönetmen ve yapımcıların projelerini de desteklemektedir. Kısa Film kategorisine gelen başvurular arasından 6’sı TRT Kısa Film Yapım Ödülü almaya hak kazanır.


12 PUNTO’DA PANELLER VE MASTERCLASS’LAR

Her yıl 12 Punto haftası boyunca sinema endüstrisinin en önemli konularının ve güncel tartışmalarının masaya yatırıldığı ve uluslararası isimlerin katıldığı paneller, masterclass’lar ve söyleşiler gerçekleştirilmektedir.

Başvuruların Başlaması | 12 Ocak 2024

12 Punto’ya  başvurmak için lütfen başvuru koşullarını okuyup formu doldurun.


Başvuruların Sona Ermesi | 12 Şubat 2024

Başvuru formu ve sistemi 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar erişime açık olacaktır.


Ön Jüri Değerlendirmesi | 12 Şubat – 17 Nisan 2024

Belgelerinde eksik olmayan başvurular bağımsız sinema profesyonellerinden oluşan 5 kişilik bir ön jüri tarafından değerlendirilecek. Ön jürinin seçtiği 12 finalist proje 17 Nisan 2024 günü açıklanacak.


Ödül Kazanan Kısa Film Projelerinin Açıklanması | 17 Nisan 2024

Sinema profesyonellerinden oluşan jüri, TRT Kısa Film Yapım Ödülü’nü almaya hak kazanan 6 kısa film projesini açıklayacak.


12 Punto 2024 | Temmuz 2024

Dünya sinema sektörüne yön veren önemli isimlerin katılacağı paneller, masterclass’lar, atölyeler, söyleşiler ve gösterimler gerçekleştirilecek. Etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olacak.

Finale kalan projelerin sahipleri ise uluslararası danışmanlarla senaryo geliştirme, sunum (pitching) ve pazarlama toplantılarına katılacaklar. (Bu toplantılar yalnızca finale kalan projelerin ekipleri için tasarlanmıştır.)


Finale Kalan Projelerin Jüriye Sunulması | Temmuz 2024

12 finalist ekip, uluslararası jüriye projelerini sunacaklar. Jüri, 12 proje arasından 3 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 3 projeye ise TRT Ön Alım Ödülü ve 6 projeye TRT Proje Geliştirme Ödülü verecek.


Ödül Alan Projelerin Açıklanması ve Ödül Töreni | Temmuz 2024

Uluslararası jüri değerlendirmesi sonucunda finale kalan 12 proje arasından TRT Ortak Yapım Ödülü ve TRT Ön Alım Ödülü kazanan toplam 6 proje sahibine ödülleri düzenlenecek törende takdim edilecek.

 1 ♦ 12 Punto’ya, yalnızca şirketler, www.trt12punto.com adresindeki başvuru kısmında yer alan formu, eksiksiz doldurarak başvurusunu yapar.


2 ♦ 12 Punto’ya başvurular yalnızca tüzel kişiler (yapım şirketi, ajans, STK vb.) tarafından yapılabilir.


3 ♦ 12 Punto’ya tüzel kişiler tarafından birden fazla senaryo ile başvuruda bulunulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır ve bu başvuruların değerlendirmesi de ayrı ayrı yapılır.


4 ♦ 12 Punto’ya yapılacak başvurularda senaryo sayfa sayısı, filmlerin en az 80 dakika olacağı göz önünde bulundurulmak koşuluyla, en az 60 sayfa olmalıdır.


5 ♦ 12 Punto’ya yapılacak başvurularda senaryolar PDF formatında olmalıdır.


6 ♦ 12 Punto’ya başvurularda formun eksik, yanlış ya da hatalı doldurulması durumunda, başvurular değerlendirme dışı bırakılır.


7 ♦ 12 Punto’ya Türkçe’nin haricindeki dillerde çekilmek üzere yazılmış senaryolar da başvuru yapabilir. Ancak başvuruda gönderilen kopyanın Türkçe olması ve hangi dilde çekileceğinin senaryonun kapak sayfasında belirtilmesi zorunludur.


8 ♦ 12 Punto’ya birden fazla senaristin ortak yazdığı çalışmalarla başvuru yapılabilir. Bu durumda tüm senaristlerin, 12 Punto’ya başvuru yapılmasına rızasının olması gereklidir. Başvuru sahibi yazar diğer yazarların ad ve soyadlarını başvuru formunda ve senaryonun kapak sayfasında belirtmeli ve diğer ortaklardan ruhsat ve müsaadeye yetkili olmalıdır.


9 ♦ 12 Punto’ya yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan veya senaryo formatına uygun hazırlanmayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır.


BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


1 ♦ 12 Punto’ya yapılacak başvurularda, başvuru sahibi şirket, eser veya eserlerle ilgili hakların proje kapsamında kullanılabilmesi için gerekli belgelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak alınmış olduğunu, ruhsat ve devire sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmekle; bu duruma ilişkin evrakları istenildiği takdirde TRT’ye ibraz etmekle mükelleftir.


2 ♦ 12 Punto’ya yapılacak başvurularda, Başvuru Sahibi Senaryonun, TRT veya üçüncü şahısları küçük düşürmeyecek ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekil ve özde hazırlanmış olduğunu; 2954 sayılı Kanunun 28. maddesinin öngördüğü sorumluluğa ve bu kanunun yayınla ilgili diğer hükümlerine tabi olduğunu; insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içermediğini, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda yer alan Yayın İlkelerine aykırı unsurlar taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


3 ♦ 12 Punto’ya yapılacak başvurularda, başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, tüm telif haklarından arındırılmış olmalıdır. Söz konusu başvuru fikri mülkiyet hukuku ya da diğer bir hukuki kaynaklı olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından TRT’ye herhangi bir talep yöneltilmeyecek olup, tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.


4 ♦ 12 Punto’ya yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryo yazımı için yaptığı ya da doğabilecek harcamalar için TRT’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.


5 ♦ Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa bu husus gönderilen senaryonun kapak sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Bu belgeler TRT tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.


6 ♦ Finale kalan proje sahipleri (Yapımcı ve Yönetmen) 12 Punto kapsamında gerçekleştirilecek atölye, eğitim ve diğer etkinliklere katılmak zorundadır. Aksi durumda projeler final sunumuna katılma hakkını kaybeder.


GENEL HÜKÜMLER


1 ♦ İşbu hükümler yalnızca 12 Punto çağrısı için geçerli hükümler olup, yapım sözleşmesi imzalanacağı anlamına gelmez ya da başka herhangi bir ad altındaki sözleşme yerine geçmez.


2 ♦ 12 Punto sonucunda ortak yapım ödülü kazanan projelerle, başvuru koşullarında yer alan başvuru sahibi yükümlülüklerine aykırı bir durum olmadığı takdirde yapım sözleşmesi imzalanır ve bu aşamadan sonra yapım sözleşmesinin hükümleri geçerlidir. Projeye başvuran eserlerin değerlendirilme kapsamına alınması ve finale kalması yapım sözleşmesi imzalanacağı anlamına gelmez ve TRT’yi herhangi bir mükellefiyet altına sokmaz.


3 ♦ TRT, dilediği takdirde bu şartnamenin maddelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.


4 ♦ TRT, projeye yapılan başvuruların ortak yapım aşamasına geçirilip geçirilmemesi hususunda tam ve koşulsuz takdir yetkisine sahip olup, herhangi bir yükümlülük altında bulunamaz.


5 ♦ Yapım sözleşmesi imzalanana kadar TRT veya başvuru sahibi makul sebeplerle projeden vazgeçme hakkına sahiptir.


6 ♦ 12 Punto kapsamında başvuru sahibince TRT’ye sunulan eserde, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bu ihlalden kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk başvurana aittir. Başvuru sahibi bu konuda TRT’den herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen TRT hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla ilgiliye rücu eder. TRT’nin talebi üzerine başvuru sahibi, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri TRT’ye bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle TRT herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ilgililerden tahsil ve tazmin edilir.


7 ♦ Başvuru sahibi eğer proje ön değerlendirme sonucunda finale kalırsa, sonuçların bildirilmesinde başvuru esnasında beyan ettiği e-postaya gönderilecek iletileri tebligat olarak kabul ve beyan eder.


8 ♦ TRT, 12 Punto projesinden her zaman vazgeçme hakkını saklı tutar. Vazgeçme nedeniyle başvuruda bulunanlar herhangi bir talepte bulunamaz.

 1 ♦ 12 Punto kapsamında TRT Kısa Film Yapım Ödülü için şahıslar www.trt12punto.com adresindeki başvuru kısmında bulunan formu, eksiksiz doldurarak başvurusunu yapar.


 2 ♦ 12 Punto kapsamında TRT Kısa Film Yapım Ödülü için şahıslar birden fazla senaryo ile başvuruda bulunulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır, bu başvuruların değerlendirmesi de ayrı ayrı yapılır.


3 ♦ 12 Punto kapsamında TRT Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda senaryolar en fazla 30 sayfa uzunluğunda olmalıdır.


 4 ♦ 12 Punto kapsamında TRT Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda senaryolar PDF formatında olmalıdır.


 5 ♦ 12 Punto kapsamında TRT Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda formun eksik, yanlış ya da hatalı doldurulması durumunda, başvurular değerlendirme dışı bırakılır.


 6 ♦ 12 Punto kapsamında TRT Kısa Film Yapım Ödülü için başvuracak şahıslar Türkçe’nin haricindeki dillerde çekilmek üzere yazılmış senaryolarla da başvuru yapabilirler. Ancak başvuruda gönderilen kopyanın Türkçe olması ve hangi dilde çekileceğinin senaryonun kapak sayfasında belirtilmesi zorunludur.


 7 ♦ 12 Punto kapsamında TRT Kısa Film Yapım Ödülü için başvuracak şahıslar birden fazla senaristin ortak yazdığı çalışmalarla da başvuru yapabilirler. Bu durumda tüm senaristlerin, 12 Punto’ya başvuru yapılmasına rızasının olması gereklidir. Başvuru sahibi yazar, diğer yazarların ad ve soyadlarını başvuru formunda ve senaryonun kapak sayfasında belirtmeli ve diğer ortaklardan ruhsat ve müsaadeye yetkili olmalıdır.


 8 ♦ 12 Punto kapsamında TRT Kısa Film Yapım Ödülü için yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan veya senaryo formatına uygun hazırlanmayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır.


BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 1 ♦ 12 Punto’ya yapılacak başvurularda, başvuru sahibi şirket, eser veya eserlerle ilgili hakların proje kapsamında kullanılabilmesi için gerekli belgelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak alınmış olduğunu, ruhsat ve devire sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmekle; bu duruma ilişkin evrakları istenildiği takdirde TRT’ye ibraz etmekle mükelleftir.


 2 ♦ 12 Punto kapsamında TRT Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryonun, TRT veya üçüncü şahısları küçük düşürmeyecek ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekil ve özde hazırlanmış olduğunu; 2954 sayılı Kanunun 28 maddesinin öngördüğü sorumluluğa ve bu kanunun yayınla ilgili diğer hükümlerine tabi olduğunu; insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içermediğini, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda yer alan Yayın İlkelerine aykırı unsurlar taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 3 ♦ 12 Punto kapsamında TRT Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda, başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, tüm telif haklarından arındırılmış olmalıdır. Söz konusu başvuru fikri mülkiyet hukuku ya da diğer bir hukuki kaynaklı olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından TRT’ye herhangi bir talep yöneltilmeyecek olup, tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.


 4 ♦ 12 Punto kapsamında TRT Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryo yazımı için yaptığı ya da doğabilecek harcamalar için TRT’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.


 5 ♦ Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa bu husus gönderilen senaryonun kapak sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Bu belgeler TRT tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.

12 Punto nedir?

12 Punto, Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformudur. Senaryo aşamasındaki projeleri desteklemeyi, Türk sinemasına nitelikli senaryolar kazandırmayı ve bu projelerin filme dönüştürülmesini hedefler.

Senaryo danışmanları ile geliştirme toplantıları, sunum (pitching) ve pazarlama atölyelerinin yanı sıra, 6 projeye verilen ödüller ile bir film fonu olarak Türk sinemasının tam anlamıyla profesyonelleşmesine katkı sağlar. Projeleri uluslararası alanda destekler. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.


12 Punto nerede gerçekleşiyor?

12 Punto, yılın yarısına yayılmış, çok aşamalı bir platformdur. Atölyelerin, sunumların yapıldığı, ödüllerin belirlendiği aşama ise bu yıl Temmuz ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek.


12 Punto’ya kimler başvurabiliyor?

Uzun metrajlı projeler için başvurular bir yapım şirketi üzerinden kabul edilecek. Kısa film projeleri için bireysel başvurular da değerlendirmeye alınacak.


12 Punto’ya nasıl başvurabilirim?

www.trt12punto.com adresindeki başvuru kısmında yer alan form doldurularak başvurulur. Başvurular sadece internet üzerinden kabul edilir.


Neden yalnızca yapım şirketleri başvurabiliyor?

Uzun metrajlı filmler için gereken yükümlülükleri ancak tüzel kişiler yerine getirebilir. Bu nedenle uzun metrajlı film projeleri için başvurular yapım şirketleri üzerinden kabul edilir.


Kısa filmciler de başvurmak için yapım şirketi bulmak zorunda mı?

Kısa film projeleri başvurmak için bir yapım şirketi bulmak zorunda değildir, bireysel başvurular da kabul edilir.


Bağımsız sinemacılar nasıl başvurabilir?

Bağımsız sinemacılar bir yapım şirketi üzerinden 12 Punto’ya başvurabilir.


Başvurular ne zaman sona eriyor?

Başvuru formu ve sistemi 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar erişime açık olacaktır.


Başvuru gerçekleştirildikten sonra proje üzerinde düzenleme yapılabilir mi?

Başvuru formu ve belgeler üzerinde başvuru sistemi açık olduğu müddetçe, yani 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar değişiklik yapılabilir. Başvuru sistemi kapandıktan sonra başvuru formu ve belgeler üzerinde düzenleme yapılamaz.


Uzun metrajlı projeler için süreç nasıl işliyor?

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, Türkiye’den bağımsız ve profesyonel bir ön jüri projeleri değerlendirerek 12 finalisti seçecek. Finale kalan 12 proje, 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. Seçilen projelerin ekipleri senaryo geliştirme ve sunum atölyelerine katılacaklar ve önemli sinemacılardan oluşan uluslararası jüriye sunum yapacaklar. Jüri 3 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 3 projeye TRT Ön Alım Ödülü, 6 projeye ise TRT Proje Geliştirme Ödülü verecek. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.


Kısa metrajlı projeler için süreç nasıl işliyor?

Kısa Metraj kategorisine gelen başvurular arasından seçilen 6 proje TRT Kısa Film Yapım Ödülü almaya hak kazanacak. Ödül alan 6 proje 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. Seçilen projelerin sahipleri 12 Punto haftasında senaryo danışmanları ile senaryolarını geliştirmek üzere toplantılar gerçekleştirecekler.


Başvuruları kimler değerlendiriyor?

Teknik elemeden geçen, başvuru belgelerinde eksik olmayan projeleri Türkiye’den bağımsız ve profesyonel sinemacılardan oluşan 5 kişilik bir ön jüri değerlendirecek. Ön jürinin seçtiği 12 finalist proje arasından ödül kazananları ise (eğitimler ve sunumlar neticesinde) dünya sinemasının önemli isimlerinden oluşan uluslararası jüri belirleyecek. Ön değerlendirme jürisi üyeleri, finale kalan 12 projenin duyurulduğu 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacaktır.


Kazananlar neye göre belirleniyor?

Türkiye’den bağımsız sinema profesyonellerinden oluşan ön jürinin ve dünya sinemasının önemli temsilcilerinden oluşan uluslararası jürinin bağımsız kararına göre belirleniyor.


Kazanan projelere ne ödülü veriliyor?

12 finalist arasından 3 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 3 projeye TRT Ön Alım Ödülü, 6 projeye ise TRT Proje Geliştirme Ödülü veriliyor.


Kaç projeye ödül veriliyor?

12 finalist arasından toplam 3 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 3 projeye TRT Ön Alım Ödülü, 6 projeye ise TRT Proje Geliştirme Ödülü veriliyor.


Belirli bir tema var mı?

Belirli bir tema yok, istenilen her konuda başvuru yapılabilir. Projelerin içeriği, değinilen konular, işlenen temalar ve karakterler katılımcıların hayal gücü ile sınırlıdır.


12 Punto’ya Türkçe dışında başka dilde bir proje ile başvurulabilir mi?

Evet başvurulabilir. Başvurularda dil sınırlaması yoktur. Türkçe haricindeki dillerde çekilmek üzere yazılmış senaryolar başvurabilir. Ancak senaryonun ve başvuru dosyasının Türkçe olması, filmin hangi dilde çekileceğinin belirtilmesi gerekir.


Ortak Yapım Ödülü, Ön Alım Ödülü ve Proje Geliştirme Ödülü nedir?

TRT Ortak Yapım Ödülü, TRT’nin projeye belirli bir ortaklık payı ve başta Free TV olmak üzere çeşitli gösterim hakları karşılığında verdiği finansal, sanatsal ve yapıma dair destektir.

TRT Ön Alım Ödülü, projenin belirli bir süre için Free TV hakları başta olmak üzere çeşitli gösterim haklarının TRT tarafından alınması karşılığında projeye senaryo aşamasında verilen finansal destektir.

TRT Proje Geliştirme Ödülü, projenin gelişim sürecini desteklemek üzere verilen nakit ödüldür.


Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası proje (minority co-production) başvuruları kabul edilecek mi?

Evet, 12 Punto’ya Türk yapımcılar, düşük pay ile ortak oldukları uluslararası projeler ile TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü için değerlendirilmek üzere başvurabilir.


Türk ortaklı uluslararası proje (minority co-production) başvurularında projelerin bir bölümünün ya da tamamının Türkiye’de çekilmesi ya da Türkiye’de faturalandırılması zorunlu mu?

Hayır, 12 Punto’ya yapılacak düşük paylı ortak yapım başvurularında projenin Türkiye’de çekilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde, Türkiye’de faturalandırılması zorunluluğu da yoktur.


TRT Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda filmlerle ilgili bir süre sınırlaması var mıdır?

Evet, TRT Kısa Film Yapım Ödülü için başvurular 30 sayfa ile sınırlıdır.


TRT Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda filmlerle ilgili bir tür sınırlaması var mıdır?

Hayır, başvurularda tür sınırlaması yoktur.


TRT Kısa Film Yapım Ödülü için animasyon türündeki bir filmle başvurulabilir mi?

Evet, başvurulabilir. Başvurularda tür sınırlaması yoktur.


TRT Kısa Film Yapım Ödülü için korku türündeki bir filmle başvurulabilir mi?

Evet, başvurulabilir. Başvurularda tür sınırlaması yoktur.


TRT Kısa Film Yapım Ödülü için başvurular ne zaman yapılabilir?

TRT Kısa Film Yapım Ödülü için başvurular 12 Ocak-12 Şubat 2024 tarihleri arasında, 12 Şubat 2024 saat 23:59’a kadar yapılabilir. Kısa film başvuruları ile ilgili detaylar için lütfen tıklayın.


TRT Kısa Film Yapım Ödülü için sonuçlar ne zaman açıklanacaktır?

Kazanan 6 proje 17 Nisan 2024’te açıklanacaktır. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.