Arketip denilen karakter bir klişeden ziyade belirli bir kişiliğin genel hatlarını verir ve bir senarist için önemli ve belirgin karakter arketiplerini tanımak hikayede yer alan karakterlerin işlev ve görevlerini anlamak için son derece önemlidir.

Edebiyatın neredeyse her alanında karşılaşabileceğimiz arketipler, senaryoda da önemli bir yer tutar çünkü çoğu yıllar için halkın nezdinde gelişmiş kişilikleri özetler niteliktedir. İsviçreli psikolog Carl Jung bu terimi ilk ortaya atan kişi olarak karakter türlerini, sembolleri ve ilişkileri tek bir yapı üzerinde toplamayı amaçlamıştır. Jung’a göre, arketipler insanlığın ortak belleğinde yeri olan kişilik motifleridir. Yazmak için olduğu gibi senaryo yazmak için de arketipler geçerliliğini korumaktadır.

Jung her kesimden insanda ortak olan bir bilinçdışının olduğunu ve özellikle masallarda, destanlarda ve mitlerde bu durumun kendisini her kültürde ve her dönemde yansıttığını ileri sürer. Söz konusu karakterler de işte tam olarak bu bilinçdışının ürettiği tiplerdir: kendini görevine adamış kahramanlar, onları maceraya sürükleyen haberciler, akıl hocaları, yollarına engel olan gardiyanlar, şekil değiştiren ve ilginç yol arkadaşları, kahramanları yok etmeye ant içmiş kötü adamlar ve mizahi bir rahatlama sağlayan yaramazlıklar. İşte bu arketipleri kullanarak senaryona aradığın derinliği ekleyebilirsin.

Arketiplerin sayısının sınırsız olması bir yana kimi karakterler birinden diğerine geçiş yapabilirler. Hatta kimi karakterler birden çok arketipin etkilerini bir arada bulundurabilir. Bu nedenle en bilindik arketipler bilinmesinde fayda var: Kahraman, Çocuk, Anne, Hekim, Bekçi, Haberci, Şekil Değiştiren, Tilki ve Gölge.