KÜNYE

Yönetmen: Özgür Fırat Kınay
Yapımcı: Mahmut İslam Bilir
Senaryo: Özgür Fırat Kınay


SİNOPSİS

Nihat (12) ailesiyle büyük şehrin kıyısında kalmış bir gecekondu mahallesinde yaşamaktadır. Mahallenin yukarı bölgelerindeki kıraç dağlarda köylülerin doğaya saldığı ve zamanla yabanileşen yılkı atları insanların uzağında varlıklarını sürdürür.

Mahallede yaşça Nihat’tan büyük olan çocuklar bazı zamanlar bu yılkı atlarından güçsüz ve hastalıklı olanlarından birini yakalayıp birkaç gün orada burada bindikten sonra tekrar dağa bırakırlar. Bu zamanlarda diğer çocuklar yakalanan atı nereye götürürse Nihat da arkalarından giderek saatlerce uzaktan uzağa onları izler.  Bu çocuklar atı kendileri yakaladıkları için aralarına başka çocukları almazlar.

Nihat da bir gün onlar gibi dağdan kendi atını yakalamak istemektedir. Soğuk bir kış günü, Nihat ve yaşıtı olan üç arkadaşı okula diye evden çıkıp dağa at yakalamaya giderler.