52. Ana karakterin bilmediği şey ne? Neyi hatalı yapıyor ve bunu kasıtlı mı yapıyor?

53. Kötü adam güçlerini harekete geçiriyor mu? Bir tuzak kuruyorlar mı? Ana karakterin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar mı?

54. Kötü adamların bu hareketlerindeki toplumsal neden nedir? Bir suçlamada bulunuyorlar mı? Yoksa saldırıları bir yalan üzerine mi kurulu? Ana karakterden daha mı akıllılar? Ve nasıl?

55. Kahraman panikliyor mu? Endişelenip güvensiz hissediyor mu? Gerçekleşme ihtimali olan şeyler onu dehşete sürüklüyor mu?

56. Kahramanımıza yardımcı olan unsurlar nelerdir? Öte taraftan kötü adamın elini güçlendiren şey nedir?

57. Kahramanın ve kötü adamın tepkilerini değiştirecek ya da arttıracak katalizör görevi görecek karakter (ve ya karakterler) kim?

58. Hangi karakter (ya da karakterler) benzeri bir düğümün içine girip farklı bir çözüm yolu –asimilasyon, inkar, taviz gibi- bulabiliyor mu?

59. Hangi ilişkiler tehdit altına giriyor, bozuluyor ya da aniden dönüşüme uğruyor?

60. Daha önce gerçekleşen hangi olayın sonucu durumu daha da zorlaştırıyor?

61. Karakterinin gitmek istemeyeceği yerler nereleri? Gitmeye korktuğu yerler? Onu bu yerlere gitmek için nasıl zorlayabilirsin?

62. Hikayenin geneline hakim olan ton/ruh hali nedir? Hikayenin geçtiği çevrenin belirgin bir yüzü, karakteri ya da iklimi var mı?

63. Hikayenin geçtiği zaman diliminin çevre üzerinde bir etkisi var mı? Varsa nasıl? Dekor, kostüm, aksesuar, iletişim ve ulaşım araçları dışında bunu nasıl algılayabiliyoruz? Çevre bu özelliklerini, insansı tavırlarımız, alışkanlıklarımız, ritüellerimiz ve toplumsal etkinliklerimiz üzerinde nasıl belli ediyor?

64. Bu etkinlikler yeterince önemli ve etkili mi? Kahramanın yaşam tarzını, gündelik uğraşlarını etkileyebiliyor mu?

65. Kahramanımız naif ve zayıflıkları olan birisi mi? Umutsuz ve her şeyi tekrar tekrar düşünen birisi mi?

66. Kahramanın pişmanlıkları var mı? Suçlu hissettiği bir durum? Arınma ihtiyacı hissediyor mu? Yaptığı plandan herhangi bir sebepten ötürü vazgeçme ihtimali var mı?

67. Kahramanının sahip olabileceği kendine güven, ileri görüşlülük ve açıkgözlülük gibi sıfatların tamamını değerlendirmeye çalıştın mı?

68. Kötü adama zekasını, hırsını ve çevikliğini gösterebilmesi için bir şans tanıdın mı?

69. Karakterlerin ne gibi önlemler alıyorlar? Tavsiye arıyorlar mı? Yardım isterler mi?

70. Ne gibi yeni planlar tasarlıyorlar? Gereken cesaret nereden buluyorlar? Onlara yeni bir strateji önerebilecek bir kimse, bir durum var mı?

71. Karakterin düşmanını araştırmak için ne yapıyor? Kahramanın, kötü adamların zayıflıklarından haberdar mı? Yoksa bu konuda yanlış tahminler mi yürütüyor? İki tarafın kurabileceği tuzaklar nelerdir?

72. Birbirlerine nasıl saldırabilirler? Kahramanın düşmanını nasıl sınayabilir?

73. İçlerinde kopan karmaşa nasıl büyüyor? Kötü adamı bu durum nasıl etkiliyor?

74. Hikayenin ritminin ne olduğunu düşünüyorsun? Ana aksiyonun temposu yükseliyor mu?

75. Var olan çatışmayı durduracak, başka tarafa çekecek ya da tamamen yok edebilecek bir şey var mı?

76. Amaçlanan çözülme ile kaçınılmak istenen sonun gerçekleşme ihtimalleri eşit mi?