Sekans, hikayenin bütünlüklü bir parçasını taşıyan ve genelde 10-15 sayfa süren anlatısal bölümdür. Kendine ait bir iç gerilimi vardır (ana gerilim değil ancak onunla ilintili). Ayrıca kendine ait giriş, gelişme ve sonuç kısımları olur.

Söz konusu gerilim hangi karakterin arzusuna, ihtiyacına ya da hayatına dokunuyorsa o sekansın o karaktere ait olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu karakterin baş karakterimiz olmasına da gerek yoktur. Hikayenin sahip olduğu bir çok paralel unsurun, eş zamanlı olarak canlı tutularak yeri geldiğinde gerilim ögesinin çok farklı olduğu bir sekansta ortaya çıkması sağlanabilir.

Örneğin, sekansımızın gerilimi şu olsun: “John akşam oynanacak yüksek bahisli poker oyununa katılabilmek için gereken parayı toparlayıp bu poker oyunundan, borcunu ödemeyenlerin kemiklerini kılmakla meşhur bir tefeci olan Frank’e, borcunu kapatmaya yetecek kadar para kazanabilecek mi?”

A. Sekansın başında, poker oyununa girme ihtiyacını ve arzusunu aktarmakla birlikte oyuna girmek için gereken para vurgulanır.

B. Gelişme kısmında John’un bu parayı bulmak için insanlara yalvarmasını, yalan söylemesini hatta para çalmasını izleriz.

C. Sekansın sonundaysa, John bir uyuşturucu paketine kuryelik yapması için kendisine para veren Micah ile karşı karşıya gelir.

Bu üç aşama, sekansa genel biçimini verir. Böylece, nerede olduğumuzu, John’un paraya olan ihtiyacını ve nedenlerini ve ne durumda olduğumuzu biliyoruz. Ancak aynı zamanda, a) Micah için daha önceleri kuryelik yapan John’un kız kardeşi ile tanışıyoruz, b) bir süpermarket soygununa karıştığı için içeriden olan ağabeyinin, John’dan kefaletini ödemesini istemesi, c) John’un son günlerini yaşayan arabası, d) en iyi arkadaşının John’a verdiği silahı da görmüş oluruz.

Bilgi aldığımız gibi hikayemiz de ilerlemektedir. Bu sırada kısa vadeli olsa da bir gerilim yaşarız ve endişemiz umuda mı yoksa korkuya mı dönüşecek karar vermeye çalışırız.

Bu gerilim en fazla 10-15 dakika kadar sürer. Ancak tüm sorunlar üçüncü kısma gelindiğinde son bulmaz. Evet, John parayı bulur. Ancak bu onu daha büyük bir belaya sürükler. Böylece, yeni bir gerilim oluşurken biz biraz daha hikayeyi ilerletmiş oluruz.