Açıklama yapmak hikayenin üzerine kurulu olduğu eylemlerin (aksiyonun) aktardığı birtakım gerçeklerin anlaşılması bakımından çok önemlidir. Dramatik yapının bir parçası olmasa da izleyici için yapılan basit bir açıklamadır.

“Açıklama yapmak için çatışma içeren bir sahneyi değerlendirmek iyi bir fikirdir. Böylece karakter izleyiciye vermek istediğin bilgileri hunharca savurabilir. Örneğin, kendisini başka birisinin saldırısına karşı kendini savunmaya çalışırken istediğin açıklamaları ona söyletebilirsin ve kimse bu gerilim anında bu sözlerin neden sarf edildiğini sorgulamaz. Zaten bir şeyler olmaktadır ve izleyici açıklama içeren diyalogu sahnenin bir parçası sanır. Açıklama yapmak için diğer bir yöntem de mizahı kullanmaktır.” -Ernest Lehmann

Açıklama yapma ihtiyacı hissettiğinde aşağıda yer alan beş kuralı uygulayabilirsin:

1. Mutlak olarak gerekli olmayan ya da hikayenin ilerleyen kısımlarında anlaşılacak olan tüm açıklamaları yok edin.

2. Açıklamalarınızı çatışma içeren sahnelerde yapın. Genelde bir konu tartışılırken konu konuyu açar ve konu beklenmedik bir noktaya getirilebilir.

3. Açıklama yapmadan önce mümkün olduğunca bekleyip açıklamayı dramatik etkisinin en fazla olacağı bir zamanlamayla aktarın.

4. Az ve öz olun. Açıklama monolog halinde olmak zorunda değildir. Sadece ilerleyebilmek için gerekli bilgileri kısaca verin ve devam edin.

5. Bir karakterinizi (baş ya da yan karakter olabilir) açıklama yapmakla görevlendirin. Bir hakim, bir öğretmen, askeri görevli, müdür, siyasetçi ya da bilim adamı vs.