“Bana kalırsa bir film iki kişi arasında geçen dört ve ya beş andan ibarettir. Filmin geri kalanı, bu anların etkisini ve süresini uzatmak için yer alırlar. Tüm senaryonun anlamı, hatta filmin bile, bu dört beş sahnededir.” – Robert Towne

Bir filmin yapısını parçalara ayırdığınızda, genelleme yapmamız gerekirse ‘Sekiz Sekans’yapısı bir standart sayılır: İki sekans ilk perdede , dört sekans ikinci perdede, iki sekans da son perdede yer alır.

Ancak sekizli yapı denklemin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Bu sekanslar bir hikayenin üç perdeli olay örgüsünü oluştururken olay örgüsünün beş asli noktası da bu sekansların ne içerdiğini belirlemektedir: Başlangıç kıvılcımı, kilitlenme, orta nokta, ana zirve noktası ve üçüncü kısım kırılma noktası.