Sekans, tüm hikayeyi kendince bünyesinde bulunduran, 10 – 15 dakika (sayfa) süren kısımlara denmektedir. Açık bir giriş, gelişme ve sonuç kısımları olan sekanslar, ana çatışmayı besleyen daha küçük bir çatışma etrafına kuruludur. Ayrıca sekansın merkezinde yer alan bu çatışmanın çözümüne dek, 10-15 dakika süren bir iç gerilim yapısına sahiptirler.

Bir filmin yapısını parçalara ayırdığınızda, genelleme yapmamız gerekirse ‘Sekiz Sekans’ yapısı bir standart sayılır: İki sekans ilk perdede dört sekans ikinci perdede, iki sekans da son perdede yer alır.

Ancak sekizli yapı denklemin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Bu sekanslar bir hikayenin üç perdeli olay örgüsünü oluştururken olay örgüsünün beş asli noktası da bu sekansların ne içerdiğini belirlemektedir: Başlangıç kıvılcımı, kilitlenme, orta nokta, ana zirve noktası ve üçüncü kısım kırılma noktası.