Üç perdeli senaryo yapısı senaryo yazımının çekirdeğini oluşturmaktadır. Üç perdeli yapı senaryonun çerçevesini oluşturmakla birlikte hikayenin kurulduğu en önemli zemindir. Çoğunlukla –hem mecaz hem de fiziksel olarak- farklı dünyalarda geçen bu üç perde, birbirinden bağımsız olarak çalışıp yine de birleştirildiklerinde hikayeyi bir bütünlüğe kavuştururlar.