Hikaye genellikle, başkarakter üstesinden gelmek zorunda olduğu zorlukla yüzleştiğinde başlar. Bu zorluğun son derece açık olması gerektiği kadar, karakterin de bu zorlukla ilgili bir şey yapmak zorunda olduğunu anlaması gerekir. Dramatik yapı aksiyon demektir, aksiyon da beraberinde gerilimi getirir. Dolayısıyla bu gerilimin farkında olmak ve yarattığınız gerilimin doğasını anlamak tüm senaryoyu kurmanızı sağlayacaktır.

İlk Perde: Asli Unsurlar

Üslup: Bir an önce senaryonun üslubunu ve dilini oluşturmalısın. Ciddi bir film mi, komedi mi, fantezi mi okuyucu hemen kavrayabilmeli. İnsanlar gülmeli mi yoksa ağlamalı mı hemen anlamalıdır.

Tema: Bir an önce halletmen gereken bir diğer unsur ise hikayenin temasını aktarmaktır. İletmek istediğin mesaj nedir: ‘Hiçbir şeyi dış görünüşüne göre yargılama’, ‘Sabreden derviş muradına ermiş’, ‘İyi, kötüye karşı’.

Hikayenin Dünyası: Hikayene başlar başlamaz geçtiği dünyayı tanıtman gerekir. Hikayen nerede geçiyor? Bu dünyanın farkı nedir ve ilgi çekici yönleri nelerdir? Bu yerin kuralları nelerdir?

Karakter Tanıtımı: Aynı zamanda izleyiciye önemli karakterlerini de tanıtmalısın. Belirgin ve özgün tanıtımlar yapmalısın. Yaşlarını, giyim kuşamlarını, oturup kalkmalarını, kısacası her şeyi göstermelisin. Diğerlerinden ayrıştıkları yönlerini vurgulamak için özel sahnelere yer vermelisin. İzleyiciye bu karakterlerin özel olduğunu hissettirmelisin.

Başkarakterin Zaafları: Başkarakterin zaafları belirgin olmalı ki, ikinci perdeye geçildiğinde karşılaşacağı engeller doğrudan bu zaaflarına saldırabilsin.

Başlangıç Kıvılcımı: Başlangıç kıvılcımı (saldırı anı da denebilir) dramatik çatışmanın kendini ilan ettiği olaydır. Yaklaşmakta olan tehlikenin, çok görsel bir biçimde ilk defa iletildiği andır.

Ana Gerilim: Bu gerilim de hikayenin üzerine kurulacağı ana gerilimi meydana getirir. Aşık olacaklar mı? Bankayı soyabilecekler mi? Canlı bir şekilde kurtulabilecekler mi? Üçünün de üstesinden gelebilecekler mi?

İşin Ciddiyeti: İşin ciddiyeti açık bir dille ifade edilerek izleyiciye bu gerilimin neden bu kadar önem taşıdığını göstermelisin. Daha da önemlisi karakter bu sorunu çözemezse başına ne geleceğini aktarmalısın. Bu çok büyük bir şey olmalı, bir ölüm kalım meselesi.

Amaç: Bir karakterin amacı ya da hedefi onun hareket etmesini, ilerlemesini sağlayan şeydir. Bunun son derece belirgin ve kesin olması gerekir. Amacına ulaşmayı ne kadar çok istiyor ve bu uğurda neleri göze alıyor.

Kilitlenme: İlk perde, başkarakterin karşısındaki tehlikeye, geri dönülmez bir şekilde kilitlenmesi ve böylece yeni bir görevi yerine getirmek zorunda kalacak olmasıyla sona erer. Bu kısma kadar izleyici/okuyucu karakteri tanıyıp söz konusu tehlike ve amaç hakkında bilgilendirilmiş olduğu için, gelecekte olanlar hakkında da fikir sahibidir.