• Üçüncü Perde: Çözülme

İzleyici kahramanımızın yolculuğuna tanıklık etti. Buna rağmen izleyici her şeyin yolunda olduğuna ve karakterin değişmesiyle birlikte, geleceğinin de değiştiğine dair bir rahatlama beklemektedir.

İkinci perde çözümlendiğinde, son bir şaşırtma, yeni bir yüzleşme gerçekleşerek üçüncü perdenin çatışmasını meydana getirir. Bu genelde ana hikaye ve yan hikayenin ana doruk noktasıyla ilintilidir: ana hikaye ve yan hikayenin çatışmaları birbirine girer.

Kahramanımız üçüncü perdede yer alan çatışmayı çözme yöntemi bize aynı zamanda karakter eğrisini verecektir. (Örneğin: Hikayenin başında bir sorunu yalan söyleyerek ya da hile yaparak çözme yoluna giden bir karakterin, karakter eğrisinin onu daha ahlaki yöntemler tercih etmesine sebep olur ve bundan sonra dürüstlüğüyle sorunların üstesinden gelmeye çalışır.)

Karakterin bu yeni bakış açısıyla üçüncü perdedeki çatışmayı çözme yolunda attığı adım, bizi kaçınılmaz ve zorunlu bir sahneye sürükler – izleyicinin hikayenin başından beri merakla beklediği o sahneye.

Bundan sonra, iyi ya da kötünün kazanmasından sonra neler olduğunu öğrendiğimiz hikayenin düşüş kısmı başlar. Olan bitenden sonraki yaşamlarına tanık oluruz. Son perdenin ortasında yer alan şaşırtmaca geçmeleri gereken son sınavdır. Çözülme anıyla birlikte gelen çözüme hemen aldanmamak gerekir. Dolayısıyla, karaktere farklı bir teşebbüste bulunması için son bir fırsat verirsin.

Ana hikaye ve yan hikaye farklı şekilde sonlanabilir ancak her iki durumda da çatışmanın artık sona erdiğine dair kesin bir son sunmaları gerekir.

Üçüncü Perde: Asli Unsurlar

Yoğunlaştırılmış: Hızlı ve düzenli. Yeni karakterlere yer yoktur. Yeni mekanlar yoktur. Hikaye artık çözüme kavuşuyor.

Şaşırtmaca: Sonda yer alan şaşırtmaca açıklanabilir ve hikayedeki aksiyonun önceden belirlenmiş bir yöne doğru değişmesini sağlamalı.

Son Doruk Noktası: Bu noktaya kadar kahramanımız hep sınandı ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Şimdi diğer tüm ihtimaller elendiğinden, elinden sadece bir çözüm yolu kaldı. Kahramanımızın kaçınılmaz olanla karşılaşması, bunun üstesinden gelmek için öğrendiklerini uygulaması, böylece hikaye ve yan hikayelerin buluşmasını sağlayan bu olaya son doruk noktası denir.

Karakter Eğrisi: Karakterimiz kendini artık yeni bir gerilim ve durum içinde bulur. Geri dönüp düşündüğünde değişip değişmediğini görebilmeli. Tabi ki değişmiş olmalı.

Zorunlu Sahne: Bu sahne, izleyicinin filmin başından beri görmek için beklediği sahnedir. Gerilim bu sahneye dek düşmediyse, izleyici çok bilinçli bir şekilde bu sahneyi görmek için heveslenir ve beklentiye girer. Bir bakıma, bu izleyiciye söz verilmiş olan bir sahnedir.

Çözülme: İşte sona geldik. Üçüncü kısımdaki çatışma sonlandı, karakter eğrisi tamamlandı, tüm meseleler halloldu ve izleyici değişmiş yeni dünya düzenini (ya da geleceği) tanıdı.