Aksiyon bir senaryoda ana hikayenin aktarıldığı kısımlara denmektedir. Ardışık bir takım olayların bir sonuca varması da denebilir. Bir diğer anlamı ise, karakterin arzusunu, hislerini ve düşüncelerini içerecek şekilde karakterin amacına ulaşmak için gösterdiği çaba ya da efor olarak özetlenebilir. Kısaca aksiyon, belirli bir amaca yönelik yapılan anlamlı eylemleri ifade eder.

Senaryomuzun çoğu da, karakterimizin eylem ve etkinliliğini betimleyen bu aksiyon kısımlarından oluşmaktadır. Etkili bir senaryo yazarı, karakterinin eylemleri ve bu eylemlerin izleyiciye nasıl gösterileceği üzerine kafa yorar. Bu senaryo yazımının kalbidir.

Aksiyon karakteri tanıtır. Karakterin söylediğinin bir önemi yoktur: önemli olan karakterin ne yaptığıdır. ‘Lafa değil icraate bakmak’ deyimi senaryo yazımında büyük önem taşır. Aslında nelerin gerçekleştiğinin de bir önemi yoktur, önemli olan karakterimizin olan bitene nasıl tepki verdiğidir.

Karakterlerinizin içsel hayatlarına girmeniz gerekir. Eğlencelerini, hüzünlerini, çektikleri acıları, saklı korkularını kısacası içlerinde kopan her türlü fırtınayı bilmeniz gerekir. Diyalog ve aksiyon arasında olması gereken uyum genelde zor elde edilir ancak karakterimizin içsel hayatının etkili bir şekilde aktarabilmek bu uyuma bağlıdır.