Bir film hikayesi ancak bir kahramanın amacı etrafında örülebilir, çünkü en nihayet, olayların gelişimini, yol ne kadar kolay ya da zorlu olursa olsun, belirleyecek olan şey bu amaçtır.

Amaç hakkında üç önemli nokta:

1. Filmin bir birliği olsun isteniyorsa en fazla TEK BİR amaç olabilir.

2. Amaca muhalefet eden bir düşünce, kişi, topluluk olmalı ki çatışma yaratılabilsin.

3. Amacın doğası, izleyicinin kahraman ve karşısında olanlar arasında kesin bir ayrım yapabilmesi açısından çok belirleyicidir. Kahraman ve amacı zihinlerimizde o kadar yakındır ki biri olmadan diğeri de olamaz.

Unutmayın, yüzeysel tespitler karakteri tanıtmamız için önemlidir: konuşma, dil, giyim, beden dili, fiziksel özellikleri ve genel tavırları. Ancak KİLİT ETKEN yine de, kahramanımızın AMACINDAN ve bu yolda gerçekleştirdiği çabalardan oluşmaktadır.

Hikaye sona erdiğinde, amacın, iyi ve ya kötü neye dönüştüğü filmin duygusal etkisini belirler. Kahraman bu amaca ulaştığı için onun adına seviniyor muyuz yoksa ondan nefret mi ediyoruz? Başaramadığı için üzüldük mü yoksa memnun mu olduk? İşte bu olasılıklar, korku ve umutlarımız arasında bir gerilim oluşmasına neden olur.