Bir sahneyi analiz edip ve birkaç soru sorarak her sahnede yer alması gereken unsurların olup olmadığını kontrol edebiliriz:

1. Kimin sahnesi olduğu ve karakterin ne istediği açık mı?

2. Sahnede yer alan çatışma nedir? Çatışma karakterler arasında mı, karakterler ve bir durum arasında mı yoksa karakterin kendi içinde mi gerçekleşmektedir?

3. Sahne nerede ve ne zaman gerçekleşiyor? Farklı bir zaman dilimi ve mekan sahnenin etkisini arttırabilmek için kullanılabilir mi?

4. Sahnenin başında hazır bulunan, sahneye daha sonra dahil olan ve sahne bittiğinde geriye kalan karakterler kimlerdir?

5. Yeni bir karakter tanıtılıyor mu? Eğer tanıtılıyorsa, karakter tanıtımı bize karakterin doğasına yönelik akılda kalıcı birtakım bilgiler veriyor mu?

6. Sahne başlamadan önce karakterler neredeydi? Sahne sona erdiğinde nereye gittiler?

7. Son sahneden bu yana zamanda ilerleme oldu mu? Eğer olduysa, izleyici zamanın geçtiğini ve hatta ne kadar zamanın geçtiğini biliyor mu?

8. Karakterlerin eylemleri mizaçlarıyla uyumlu mu?

9. Karakterlerin aksiyonları açık ve motivasyonlarına uygun mu? Karakter hakkında bilgi veriyor ya da hikayenin ilerlemesini sağlıyorlar mı?

10. Sahnede dramatik bir ironiye yer veriliyor mu?

11. Aksiyonda bir birlik söz konusu mu?

12. Sahne, tematik olarak hikayenin geri kalanıyla uyumlu mu?

13. Engeller yeterince zor mu? Engeller çok mu zor?

14. Olaylar inandırıcı mı? İnandırıcılık nasıl sağlanmış? Bu olaylarda yer alan kurallar, daha önce gerçekleşen olaylardaki kurallar ile uyumlu mu?

15. İzleyici neyin yolunda gidip neyin kötü sonuçlanabileceğini kestirebiliyor mu?

16. Diyaloglar karakteri yansıtıyor mu? Diyaloglar doğal mı yoksa zorlama mu duruyor?

17. Karakterlerin iç dünyaları aksiyonlar, diyalog ya da tepkileri üzerinden gösteriliyor mu?

18. Geleceğe yönelik herhangi bir gelişmeye yer veriliyor mu? Kullanılmalı mı? Sahneyle birlikte hikayede yer alan aksiyon durma noktasına geliyor mu? Yoksa hikayenin ilerlemesini mi sağlıyor?

19. Görsel ya da işitsel olarak aktarılan ipuçları ya da bilgiler yer alıyor mu?

20. Sahne, yer aldığı hikaye ile uyumlu mu?