Sahne görsel hareket gerektirir. Sahnenin betimlemesi aşağıdaki konulardan en az birkaç tanesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler içermelidir.

1. Sahnenin geçtiği fiziksel mekan

2. Hikayenin dünyasına yönelik bilgiler.

3. Sahnede yer alan karakterler, fiziksel durumları ve görünüşleriyle ilgili bilgiler.

4. Karakterlerin aksiyonlarına yönelik ayrıntılı betimlemeler.

5. Kağıt üzerinde yönetmenlik yapmadan, görüntünün içerdikleri, karakterin hareketine paralel kameranın hareketi ve kompozisyona yönelik görsel betimlemeler içermeli.

6. Anlatılan hikayenin tarzına yönelik ipuçlarının yanı sıra, tek tek her bir sahnenin anlatım tarzı (flashback, rüya sahnesi, düş vb.) sahne betimlemesine yedirilerek aktarılması.

7. Sahneler arası zıtlık ya da tek bir sahnede yer alan öğelerin zıtlığı.

8. Hız ve ritimde meydana gelen değişimlere yönelik betimlemeler.

9. Işık, doku ve renge yönelik betimlemeler.

10. Dolaylı ve doğrudan etkisi olan seslerle ilgili betimlemeler.