Karakteri geliştirmek ve hikayeye dair yeni şeyler keşfetmek için sorular sormak çok yardımcı olan bir yöntemdir ama bu yöntem sadece kişi ve hikayeyle sınırlı kalmamalı. Sahne, film yapımı açısından en az diğer iki unsur kadar büyük bir önem taşımaktadır. Aslına bakarsanız, bir film anlaşılabilir bir dünya yaratmak için arka arkaya gelen sahnelerden meydana gelmektedir. Mesele, yaratıcı olmaya çalışırken sahneleri az ve öz betimleyerek açık ve anlaşılır olmaktır.

Önemliler:

1. Sahnenin amacı nedir?

2. Sahne hikayenin geri kalanı ile ilişkili mi?

3. Hikayenin ilerlemesine nasıl yardımcı oluyor?

4. Karakter hakkında önemli bir şeyi ifşa ediyor mu?

Mekan:

5. Mekanı kullanıyor musun?

6. Sahne nerede ve ne zaman gerçekleşiyor?

7. Sahnenin etkisini arttırmak için farklı bir zaman ve mekan tercih edilebilir miydi?

Karakter:

8. Karakterlerini hareketli bir şekilde mi tanıtıyorsun?

9. Karakterler tanıtılırken doğalarına dair bir şey söyleniyor mu?

10. Karakter tanıtımı akılda kalıyor mu?

11. Yeni karakterler tanıtılıyor mu? Öyleyse, onlar da akılda kalıcı mı?

12. Kimin sahnesi olduğu belli mi?

13. İlk başta sahnede hazır bulunan karakterler kimlerdir, kimler daha sonradan sahneye giriyor, sahne sonunda geriye kimler kalıyor?

14. Sahne başlamadan önce karakterler neredeydi?

15. Sahne bitince nereye gidecekler?

16. Diyalog karakterleri yansıtıyor mu? Doğal mı yoksa zorlama mı olmuş?

17. Karakterlerin iç dünyası diyalog, aksiyon ya da tepkiler üzerinden gösteriliyor mu?

18. Karakterlerin tamamı aynı şekilde mi konuşuyor?

19. Aksanlı konuşan birileri var mı? Konuşurken aynı dilbilgisi hatasını yapanlar?

20. Meslekleri konuşmalarını etkilemiş mi?

Karakterin Amacı Hakkında:

21. Karakterin istediği nedir?

22. Bu isteğine yönelik bir motivasyonu var mı?

23. Karakterin amacı belirgin mi?

24. Karakterin eylemleri inandırıcı, makul ve gerçekçi mi?

Çatışma ve Engeller Üzerine:

25. Sahnenin merkezinde yer alan çatışma nedir?

26. Çatışma tek kişilik mi yoksa birden fazla karakter dahil oluyor mu?

27. Çatışmanın sonucu birden fazla karakteri etkiliyor mu?

28. Karakterin yüzleştiği engel nedir?

29. Engeller karakterin amacına ulaşmasında nasıl bir rol oynuyor?

30. Engeller yeterince zorlayıcı mı? Yoksa fazla mı zorlar?

Aksiyon ve Etkinlik Üzerine:

31. Sahne statik bir sahne mi?

32. Aksiyonda birlik var mı?

33. Görsel ya da işitsel ipuçları yer alıyor mu?

34. Sahnedeki ruh halini yansıtabilmek için ses ve müzik kullanıyor musun?

35. Dramatik ironi yaptığın bir durum söz konusu mu?

36. Aksiyonun durduğu bir an var mı? Yoksa hızla hikayenin ilerlemesini mi sağlıyor?

37. Karakterin bu sırada yapması gereken bir şey var mı? İş ya da herhangi bir şey?

38. Yoksa sahneyi oluşturan, sabit bir şekilde duran kafaların konuşması mı?

39. Olaylar ikna edici mi? İnandırıcı değilse bu durum giderilmeli?

40. Bu olaylar daha önce yer alan olaylardaki inandırıcılığı istikrarlı bir şekilde sürdürüyor mu?

Zaman ve Ekonomi Üzerine:

41. Son sahneden sonra zamanda bir tutulma yaşandı mı?

42. Değilse, aradan ne kadar zaman geçtiği belli mi?

43. Geleceğe yönelik bir takım unsurlar veriliyor mu? Verilmeli mi?

44. Sahneye mümkün olduğunca geç başlayıp mümkün olduğunca çabuk sonlandırıyor musun?

45. Sahne, anlatılan hikayeye ait mi? Yoksa silebilir misin?

İzleyiciyle Bağ Kurmak Üzerine:

46. İzleyici sahnede neyi kötü gidebileceğine dair bir fikre sahip mi?

47. Korkuyor ya da umutlanıyorlar mı? Aktif olarak sahneye dahil oluyorlar mı yoksa pasif birer gözlemci olarak seyretmekle mi yetiniyorlar?

48. Sahne tahmin edilebilir mi? Yoksa izleyicinin tahmin yürütmesi gerekiyor mu?

Senaryoda Devamlılık Üzerine:

49. Senaryonda hazırlık ve sonuçların gösterildiği sahneler yer alıyor mu? Karakterlerle yalnız kalmaya ihtiyacımız olan anlar vardır. Onları yakından tanıyabileceğimiz anlar. Bu anlar genelde, senaryonun önemli bir çatışma içeren bir sahnesinin öncesinde ya da sonrasında yer alır. Karakterin bu durum karşısındaki tavrını, onun bakış açısını anlamaya çalışırız. Yüzleşmek üzere oldukları ya da yüzleşecekleri şey hakkında ne düşündüklerini öğreniriz. Ruh hali, müzik ve aksesuarlar bu gibi sahnelerde son derece önemlidir.

Zıtlıklar Üzerine:

50. Sahnelerin zıtlıklara müsaade ediyor mu? GECE/GÜNDÜZ, İÇ/DIŞ, AKSİYON/DİNGİNLİK? Hapishane hücresinde geçen klostrofobik bir sahnenin ardından, dağın ortasında yer alan göldeki bir kanoya kesmek gibi. Senaryonu sahne sahne oku. Yeni sahne bir öncekiyle hemen hemen aynı duygulara mı sahip? Yoksa tekrar 4 sayfa sürecek bir diyalog sahnesi mi başlıyor? Sigara dumanı altında kalmış bir kapalı mekan sahnesi daha mı? Zıtlıklardan faydalanmanın bir yolunu aramalısın: farklı olasılıklar, mekanlar ve sahneler.