Bir hikaye, temelde, ilgi çekici bir karakterin, bir şeyi çok isteyip de ulaşmaya çalışırken zorluklar yaşamasıdır. Basitçe şu şekilde formüle edilebilir: (Karakter +Arzu)xEngeller= Hikaye

Bunlara ek olarak izleyici ile yoğun bir bağ kurabilmek için tatmin edici bir son içermelidir.

Bu unsurları içeren bir senaryo yazdığınızda aşağıdaki unsurlar hikayenizde kendiliğinden oluşacaktır:

1. Hikaye kesinlikle empati kurabileceğimiz biri hakkında olmalı.

2. Bu kişi bir şeyi çok istiyor olmalı.

3. Amaç çok zor ancak ulaşılması, elde edilmesi imkansız değil.

4. Hikaye üst seviyede duygusal bir etki uyandırıp seyirciyle etkileşime geçebilmeli.

5. Ve hikayenin tatmin edici bir sona ulaşması gerekir ancak mutlu son olması gerekmez.