Hikaye yapısını incelemenin bir diğer yolu da onu bir uslamlama, yani sonucun iki önermeden hareketle elde edildiği üç kısımlı bir akıl yürütme olarak ele almaktır.

Denklemi de şu şekildedir:

(Karakter +Arzu) x Engeller = Hikaye

Örnek 1: Fatma bir kız ise ve tüm kadınlar tenis oynuyorsa Fatma da tenis oynar.

Ana önerme: Fatma bir kadınlar ise

İkincil önerme: tüm kadınlar tenis oynuyorsa

Sonuç: Fatma da tenis oynar.

Bu sonuca, üstüne kurulu olduğu önermelere dayanarak mantıksal bir şekilde ulaşılmıştır. Doğal olarak, ikinci önermenin kusurlu olduğunu biliriz çünkü tüm kadınların tenis oynadığı doğru değildir. Bu nedenle önermelerimizi kurarken çok dikkatli olmalıyız.

Senaryoların üzerine kurulu olduğu mantıksal yapı bu örnekteki gibi oluşturulmaktadır.

Örnek 2: Somut bir amacı olan ilgi çekici bir kahraman, karşısında onu engellemek isteyen güçlü bir düşman olduğunda dramatik yapı oluşur ve izleyiciyi tatmin eden duygusal etkileşimler oluşur.

Ana önerme: Somut bir amacı olan ilgi çekici bir kahraman,

İkincil önerme: karşısında onu engellemek isteyen güçlü bir düşman olduğunda

Sonuç: dramatik yapı oluşur ve izleyiciyi tatmin eden duygusal etkileşimler oluşur.

Önermelerimiz kusurlu olmadıktan sonra – empati kurabileceğimiz bir kahraman, elde edilebilecek somut bir amaç, inandırıcı engeller- sonuç herkesi memnun edecektir.