İnsan doğaya karşı ya da insan kendisine karşı temalarından anlaşılacağı üzere geriye bireyin toplumla mücadelesi kalmaktadır. Bu tema filmlerde yoğun olarak işlenen konulardan biridir. Genellikle başkarakter ve toplumsal önyargılar yada gelenekler arasındaki mücadeleye odaklanır. Çoğu örnekte birey, davası uğruna türlü fedakarlıklar yapmaktan geri kalmaz. Örneğin ‘Schindler’in Listesi’ filminde, Nazilerin Yahudileri katletmesine tanık olan başkarakter olaya daha fazla kayıtsız kalamaz. Erin Brokovich filmindeyse sıradan bir kadın bir elektrik şirketini alaşağı etmek için uğraşır. İki karakter de davaları uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlardır. Buradan yola çıkarak birey topluma karşı temasını işleyen filmlerin fedakarlık ve toplumun adaletsizliği ile ilgili olduklarını söylemek doğru olmaz. Bireyin otoriteyle savaşı (Dövüş Kulübü) ya da toplum tarafından kabul edilmek (Fil Adam) gib konular da çok işlenmektedir. Konu ne olursa olsun bireyin toplumla karşı karşıya gelmesi çatışmanın temelini oluşturmaktadır.