Hayatın hem düşünsel hem de duygusal olarak en çok ilgi çeken ve hakkında düşünmemizi sağlayan unsurlardan biri olan ölüm haliyle filmler için de vazgeçilmez bir öğe olarak yer almaktadır. Ölümün kaçınılmazlığı, içerdiği gizem ve beraberinde getirdikleri ölümün gelmiş geçmiş en ilgi çekici temalardan birisi olmasını sağlamaktadır. Kimi film konuyu hikayenin genel anlatımına yayarak anlatırlar ve ölüm temasına bu yolla ulaşırlar. Harold ve Maud filmi örneğin, bir çocuğun ölüm ve ölmekle ilgili saplantısını konu edinmektedir. Kimi film ise (Çelik Manolyalar, İyilik Bul İyilik Yap gibi) doğrudan bir ölümün etrafında gerçekleşen kayıp, yas gibi kavramları işlemektedir. Yine ölüm temasını işleyen filmlerin çoğunda (Aşkın Gücü, Cennetimden Bakarken) ölüm sonrası hayatın filmin merkezinde yer aldığı görülmektedir. Bu filmlerde ölüm ya da ölmek konuları işlenirken yine çoğunda bedensel hayatın sona ermesinden sonra hayatın devam ettiği görüşü hakimdir.