Doğa Ana şüphesiz canımızı fena halde okuyabilir. Ancak hiçbir şey bir insanın yıkımına kendisinden daha yakın değildir. Bir karakter bağımlılık, akıl hastalığı ya da tutkusuyla uğraştığında karşı karşıya olduğu tehlikeler her zaman son derece güçlüdür. Çoğu filmde yer alan karakterler benzeri bir içsel çatışmayla sınanır. Karakterin yaşadığı bu iç çatışmalar kimi durumda bir randevuya çıkmak ya da ‘Karanlık Tarafa’ geçmek hakkında olabilmektedir. Ancak ana teması ‘İnsan kendine karşı’ olan filmlerde bu konu daha ayrıntılı bir şekilde işlenir. Tüm hikaye boyunca altı çizilen şudur; İnsanın en büyük düşmanı kendisidir. Bundan dolayı bu gibi filmlerin çoğunda açgözlülük, güç, hırs gibi özelliklerin yol açtığı yıkım konu edinilir. Yaralı Yüz, Wall Street, Baba gibi filmlerin hepsinde bu içsel çatışmalar aktarılmaktadır. Sağladığı dramatik yapıdan dolayı günümüzde çok başvurulan bir tema olmasına şaşmamak gerekir.